Regulament Examene

Examenele de grad pot fi împărţite în două categorii:

  • Locale – la nivel de Club
  • Naţionale – la nivel de Organizaţie Naţională

De asemenea, sunt două subcategorii speciale de examene:

  • Confirmări
  • Echivalări de grade

Un practicant ce vine dintr-o altă disciplină şi doreşte echivalarea gradului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • să aibă minim 1 an de practică la un Club oficial de QWAN KI DO, recunoscut de Organizaţia Naţională;
  • să facă dovada gradului ce îl deţine în altă Artă Marţială;
  • să treacă cu succes confirmarea de grad în prezenta instructorului clubului;
  • începând de la Centura Neagră confirmarea va avea loc obligatoriu în cadrul Examenului Naţional de Grad.

Categorii aparte în cadrul Examenelor Naţionale sunt Examenele de Instructori şi Examenele de Arbitru.

Examenele de grad pot avea loc de maxim 2 ori pe an, indiferent dacă sunt locale sau naţionale: în sesiunea iarnă sau în sesiunea vară.

Alert! Practicanţii ce întrerup practicarea QWAN KI DO – ului pe o perioadă mai mare de 1 an, trebuie să susţină un examen pentru confirmarea gradului, în momentul în care reîncep practicarea QWAN KI DO-ului.