QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE

EXAMENE LOCALE DE GRAD


Examene de grad:

Toate gradele pentru copii (CÂP galben, CÂP roșu și CÂP alb) și toate gradele pentru adulți (CÂP albastru), se susțin la nivelul fiecărui Club Sportiv de Qwan Ki Do, în cadrul Examenului Local, sub autoritatea Direcției Tehnice Naționale.


Confirmări de grad:

Practicanţii care au deținut gradul maxim 4 CÂP albastru și care din diverse motive, au întrerupt practicarea QWAN KI DO - ului pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, și care doresc să reînceapă practicarea QWAN KI DO-ului, trebuie să susţină un examen pentru confirmarea gradului pe care l-au deținut.

Acest examen de confirmare va fi susținut în cadrul Examenului Local.


Echivalări de grade:

Un practicant ce vine dintr-o altă disciplină, unde a deținut gradul maxim Centura Maro şi doreşte echivalarea gradului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă minim 1 an de practică la un Club oficial de QWAN KI DO, recunoscut de Organizaţia Naţională

- să facă dovada gradului ce îl deţine în altă Artă Marţială

- să treacă cu succes o verificare în prezența instructorului clubului

Examenul de echivalare va fi susținut în cadrul Examenului Local.

  

REGLEMENTĂRI:

Examenele locale pot avea loc de maxim 2 ori pe an: în sesiunea iarnă sau în sesiunea vară. Totuși, în situații speciale, instructorul clubului poate solicita derogare din partea Direcției Tehnice Naționale.

 

Listele cu persoanele examinate trebuie să fie trimise Secretariatului General al Organizaţiei Naţionale în maxim 2 săptămâni de la data desfăşurării examenului. După aceste 2 săptămâni, examinările nu vor fi luate în considerare de către Organizaţia Naţională și examenul respectiv va fi considerat NUL.

Data, ora şi locul desfăşurării examenelor locale sunt fixate de Responsabilul Tehnic al Clubului (Instructorul Clubului).

 

Cluburile care doresc să susțină examen local trebuie să trimită către Secretariatul General, pe e-mail, o informare a dorinței de a organiza examen local, ce va conține: data, ora şi locul desfăşurării examenului locale, precum și componența comisiei de examinare.

Fiecare Comisie de Examinare trebuie să aibă în componența ei minim 3 Centuri Negre, dintre care unul cu gradul minim C.N. 2 Dang.

Cluburile a căror instructor are gradul minim C.N. 2 Dang vor trimite informarea cu 1 săptămână înaintea examenului. Aceste cluburi NU au nevoie de un reprezentant delegat din partea Organizației Naționale, delegatul fiind considerat  implicit chiar instructorul clubului.

 

Cluburile a căror instructor are gradul până la C.N. 1 Dang vor trimite informarea cu 2 săptămâni înaintea examenului. Direcția Tehnică Națională va decide un responsabil, cu gradul minim C.N. 2 Dang, care va fi președintele Comisiei de Examinare.

 

În urma Examenului Local, practicantul promovat va primi din partea Organizației Naționale, prin Comisia Organizatoare, o Diplomă de Grad, ce să ateste noul nivel. De asemenea, în paşaportul sportiv va fi parafat şi semnat gradul promovat, de către Preşedintele Comisiei de Examinare.


PERIOADA NECESARĂ ÎNTRE EXAMENELE LOCALE

Pentru copii cu vârste cuprinse între 4 și 6 ani, perioada minimă între examenele de grad trebuie să fie respectată după cum urmează:

GRADUL

Perioadă de practică

de la examenul anterior

Centura Albă

Primul Grad pentru Copii

1 CÂP galben

6 luni de practică constantă

2 CÂP galben

6 luni de practică constantă

3 CÂP galben

6 luni de practică constantă

4 CÂP galben

6 luni de practică constantă


Începând de la 7 ani, gradele galbene sunt convertite (echivalate) în grade roșii. Responsabilul Tehnic de Club, în urma unui examen, poate acorda următoarea echivalare:

GRADUL

ECHIVALAREA MAXIMĂ AUTORIZATĂ

Centura Albă + CÂP Galben

1 CÂP roșu

 

Pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, perioada minimă între examenele de grad trebuie să fie respectată după cum urmează:

 

Perioadă de practică

de la examenul anterior

 

Centura Albă

Primul Grad pentru Copii

1 CÂP roşu

6 luni de practică constantă

2 CÂP roşu

6 luni de practică constantă

3 CÂP roşu

6 luni de practică constantă

4 CÂP roşu

6 luni de practică constantă

Centura Violet

Al Doilea Grad pentru Copii

6 luni de practică constantă

1 CÂP alb

1 sezon sportiv de practică constantă

2 CÂP alb

1 sezon sportiv de practică constantă

3 CÂP alb

1 sezon sportiv de practică constantă

4 CÂP alb

1 sezon sportiv de practică constantă


Începând de la 13 ani, gradele sunt convertite (echivalate) în grade pentru adulţi. Responsabilul Tehnic de Club, în urma unui examen, poate acorda următoarele echivalări:

GRADUL

ECHIVALAREA MAXIMĂ AUTORIZATĂ

Centura albă + CAP roşu

1 CÂP albastru

Centura Violet + CAP alb

1 CÂP albastru


Susţinerea examenelor pentru adulţi (peste 13 ani) trebuie să respecte criteriile următoare:

GRADUL

 

Perioadă de practică

de la examenul anterior

 

Centura Albă

Primul Grad pentru Adulți

1 CÂP albastru

1 sezon sportiv de practică constantă

2 CÂP albastru

1 sezon sportiv de practică constantă

3 CÂP albastru

1 sezon sportiv de practică constantă

4 CÂP albastru

1 sezon sportiv de practică constantă

  

 CENTURI ȘI GRADE

Până la gradul de 4 CÂP albastru, centura este de fapt o eșarfă, de culoare albă cu următoarele dimensiuni:

       - Adulţi: 3 metri lungime şi 15 cm lăţime

       - Copii: 2,5 m lungime şi 13 cm lăţime

Lungimea eșarfei poate fi ajustată în funcție de talia practicantului.

Băieţii îşi leagă eșarfa în partea stângă, iar fetele în partea dreapta.

 

Gradele sunt materializate prin barete de culoare galbenă, roșie sau albă (pentru copii) sau de culoare albastră (pentru adulți), cu o lăţime de 1,5 – 2 cm şi distanţate una faţă de următoarea cu 2-4 cm, cusute la una din extremităţile centurii.


Culorile oficiale sunt:

CENTURĂ COPII ( 4 - 6 ani )

GRAD

Centura albă

Fără barete

Centura albă

Barete galbene ( maxim 4 )

 

  

CENTURĂ COPII ( 7 – 12 ani )

GRAD

Centura albă

Fără barete

Centura albă

Barete roșii ( maxim 4 )

Centura violet

Fără barete

Centura violet

Barete albe ( maxim 4 )

 centuri cu capi rosii

  

centuri cu capi albi

  

CENTURĂ ADULȚI ( peste 13 ani )

GRAD

Centura albă

Fără barete

Centura albă

Barete albastre ( maxim 4 )

  centuri cu capi albastrii