QWAN KI DO - CO VO DAO - TAM THE - VU LAN

METODE TRADITIONALE CHINO VIETNAMEZE


EXAMENE INTERNAȚIONALE DE GRAD


Examenele de grad începând cu C.N. 5 DANG se susțin la nivelul Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do și se află sub autoritatea Biroului Maestrului Fondator din cadrul Uniunii Mondiale de Qwan Ki Do.


Dosarul pentru înscrierea la Examenul Internațional de Grad începând cu C.N. 5 DANG, se va depune la Secretariatului Biroului Maestrului Fondator și va conține:

- cerere individuală de admitere în examen cu avizul favorabil al Maestrului Fondator

- scrisoare de recomandare din partea Directorului Tehnic Național

- copia xerox după pașaportul sportiv (pagina cu datele de identitate, pagina cu gradele anterioare, pagina cu stagiile de formare, pagina de competiții, pagina cu participări la diversele activități ale Organizației Naționale), din care să reiasă respectarea perioadelor indicate în tabelul de mai jos:

GRADUL

Perioada de practică

de la examenul anterior

Vechimea în

Qwan Ki Do

 C.N. 5 DANG  minim 8 ani de practică constantă 27 ani
 C.N. 6 DANG   minim 10 ani de practică constantă  37 ani
 C.N. 7 DANG   minim 10 ani de practică constantă  47 aniDe asemenea, ca urmare a unor calități excepționale, a unei vârste înaintate a candidatului sau din orice alte motive stabilite de Biroul Maestrului Fondator, acesta din urmă își rezervă dreptul să diminueze aceste perioade mai sus menționate fără a da nici o explicație.


Pentru gradul C.N. 5 DANG, centura este neagră și are bordură galbenă.

cn-5dang

Pentru gradul C.N. 6 DANG, respectiv gradul C.N. 7 DANG, centura îmbină culorile roşu şi alb şi are o bordură galbenă.

cn-6dang

Aceste centuri se înnoadă în față, la mijloc, nu au barete și au o lungime de 3 m şi o lăţime de 5 cm. Lungimea centurii poate fi ajustată în funcție de talia practicantului.

 Grade Onorifice

Biroul Maestrului Fondator își rezervă dreptul de a decerna Grade Onorifice de Qwan Ki Do la persoanele care și-au adus o deosebită contribuție la dezvoltarea Qwan Ki Do - ului.