Examene Nationale

COMISIA NAŢIONALĂ DE ACORDARE GRADE

Membrii juriului ce fac parte din Comisia Naţională de Acordare Grade sunt aleşi de Directorul Tehnic al Organizaţiei Naţionale, dintre persoanele cu gradul cel mai mare.

Această comisie are rolul de a organiza sesiuni pentru susţinerea gradelor la Nivel Naţional începând cu gradul Centura Neagră. Ea trebuie să transmită rezultatele Examenelor Naţionale după deliberarea juriului în atenţia Secretariatului General al Organizaţiei Naţionale şi lista completă, începând cu Centura Neagră, Secretariatului Biroului MAESTRULUI FONDATOR.

Directorul Tehnic trebuie să verifice faptul că membrii juriului sunt practicanţi licenţiaţi constant în cadrul Organizaţiei Naţionale şi deţin un grad minim peste gradul susţinut de candidaţi.

  • minim C.N.1 DANG pentru a putea examina examenul de C.N.
  • minim C.N.2 DANG pentru a putea examina examenul de C.N. 1 DANG, etc..

Membrii Comisiei de Grade nu trebuie sa facă obiectul unei condamnări în ceea ce priveşte legile statului roman în vigoare.

TIMPUL NECESAR ÎNTRE EXAMENELE NAŢIONALE

GRADUL TIMPUL dintre 2 EXAMENE
Centura Neagră ( minim 18 ani ) minim 1 an de practică constantă
C.N. 1 DANG minim 1 an de practică constantă
C.N. 2 DANG minim 4 ani de practică constantă
C.N. 3 DANG minim 5 ani de practică constantă
C.N. 4 DANG minim 5 ani de practică constantă

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE GRAD

Începând cu Examenul Naţional, Dosarul de înscriere complet trebuie să fie adresat către Secretariatul General al Organizaţiei Naţionale.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină obligatoriu următoarele acte:

– fişa individuală de înscriere la examenul de grad, completată citeţ şi semnată (parafată) de Responsabilul Tehnic de Club în cadrul căruia practicantul este afiliat, însoţită de avizul în scris al ultimului. Absenţa semnăturii Responsabilului Tehnic de Club duce la interdicţia de a participa la respectiva sesiune de examen

– 2 fotografii tip paşaport (pentru diplomă în cazul promovării examenului)

– paşaportul sportiv de QWAN KI DO, în original

– cazier (doar de la Centura Neagră în sus)

– viza medicală valabilă

– lucrare de licenţa (valabilă şi pentru 4 CAP albastru – ceva mai succint).

În situaţia în care Dosarul de înscriere nu este complet, practicantului nu-i este permisă susţinerea Examenul Naţional.

ALTE CONDIŢII

Candidatul pentru gradul Centura Neagră trebuie obligatoriu să fi participat la cel puţin un Stagiu Naţional pe an şi un Stagiu Internaţional ce se desfăşoară în România, sub îndrumarea MAESTRULUI FONDATOR.

Candidaţii începând pentru gradul C.N. 2 DANG, trebuie sa aibă avizul Directorului Tehnic al Organizaţiei Naţionale şi să justifice participarea la diverse activităţi Naţionale şi Internaţionale (diferite stagii, competiţii,etc.), implicarea la promovarea QWAN KI DO-ului (iniţierea altor persoane…).