Examene Locale

EXAMENELE LOCALE

Data şi locul desfăşurării examenelor locale sunt fixate de fiecare Responsabil Tehnic al Clubului (Instructorul Clubului).

Examenele ce se desfăşoară la nivel de club, pot avea loc doar dacă în prealabil a fost anunţat Responsabilul Zonal de Grade, cu cel puţin 2 săptămâni înaintea desfăşurării examenului.

Dacă prezenţa acestuia nu este posibilă la examenul local, atunci el poate împuternici pe o altă persoană sau chiar pe Responsabilul Tehnic de Club să susţină examinarea, cu condiţia ca persoana examinatoare să deţină minim gradul C.N. 1 DANG.

În situaţia în care persoana împuternicită sau Responsabilul Zonal de Grade deţin un grad mai mic sau egal faţă de Responsabilul Tehnic al Clubului, nu este necesară decât aducerea la cunoştinţă a Responsabilului Zonal de Grade în ceea ce priveşte desfăşurarea examenului.

Responsabilii Zonali de Grade sunt numiţi de către Comisia Naţională de Acordare Grade, comisie ce este condusă de Directorul Tehnic Naţional.

Listele persoanelor examinate trebuie să fie trimise Secretariatului General al Organizaţiei Naţionale în maxim 3 săptămâni de la data desfăşurării examenului. În caz contrar, examinările nu vor fi luate în considerare de către Organizaţia Naţională.


 

TIMPUL NECESAR ÎNTRE EXAMENELE LOCALE

Pentru copii ( 7 – 12 ani ), timpul minim între examenele de grad trebuie să fie respectat după cum urmează:

GRAD TIMP INTRE 2 EXAMENE
Centura Albă Primul Grad pentru Copii
1 CÂP roşu 6 luni de practică constantă
2 CÂP roşu 6 luni de practică constantă
3 CÂP roşu 6 luni de practică constantă
4 CÂP roşu 6 luni de practică constantă
Centura Violet 6 luni de practică constantă
1 CÂP alb 12 luni de practică constantă
2 CÂP alb 12 luni de practică constantă
3 CÂP alb 12 luni de practică constantă
4 CÂP alb 12 luni de practică constantă

Începând de la 13 ani, gradele sunt convertite (echivalate) în grade pentru adulţi.

Responsabilul Tehnic de Club, în urma unui examen, poate acorda următoarele echivalări:

GRAD ECHIVALAREA MAXIMĂ AUTORIZATĂ
Centura albă + CAP roşu 1 CÂP albastru
Centura Violet + CAP alb 2 CÂP albastru

Susţinerea examenelor pentru adulţi ( peste 13 ani ) trebuie să respecte criteriile următoare:

GRAD TIMP INTRE 2 EXAMENE
Centura Albă Primul Grad
1 CÂP albastru 1 an de practică constantă
2 CÂP albastru 1 an de practică constantă
3 CÂP albastru 1 an de practică constantă
4 CÂP albastru 1 an de practică constantă